มีหน้าที่จัดทำ ARTWORK ตรวจเช็คความถูกต้องของ FILE งานก่อนส่งให้ลูกค้า APPROVED กรณีที่งานลูกค้ายังไม่เรียบร้อย เช่น ARTWORK ที่มี DETAIL เยอะๆ DIE CUT ขึ้นรูปกล่องไม่ได้หรือติดปัญหาอื่นๆ หรือให้ยึดงานให้ได้ตามตัวอย่าง ทางแผนก GRIPHIC จะดำเนินการแก้ไข และปรับสีให้เรียบร้อยก่อนส่งทำเพลทแม่พิมพ์โดยมีเจ้าหน้าที่ 5 คน ที่มีประสบการณ์ด้าน PREPRESS มากกว่า 10 ปี