Color Management System หรือ CMS
คือการปรุ๊ฟบนแท่นพิทพ์จริง โดยยึดสีจาก DIGITAL PRINT เป็นหลัก ซึ่งสีที่ได้จะใกล้เคียงกับงานจริงประมาณ 90 %