The Best Quality Packaging

บริษัทเชี่ยวชาญในการ ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยพนักงานบริษัทยึดถือค่านิยม The Best Quality Packaging

Flexo

บริษัทมีเครื่องพิมพ์ระบบ Narrow Web Flexo ที่พิมพ์ด้วยระบบ UV ให้คุณภาพสีที่ สม่ำเสมอ ซึ่งสามารถพิมพ์ได้ทั้งสติกเกอร์กระดาษและพลาสติกทุกประเภท

Offset Print

บริษัทมีเครื่องพิมพ์ offset ที่ทันสมัยตั้งแต่ 1 จนถึง 7 สีและสามารถพิมพ์กระดาษได้ทุกประเภทตั้งแต่ 60 แกรมไปจนถึง 500 แกรม

Color management System

การปรุ๊ฟบนแท่นเครื่องพิมพ์จริง โดยยึดสีจาก DIGITAL PRINT เป็นหลักซึ่ง มีความใกล้เคียง 90%  บริษัทมีเครื่องพิมพ์ 754 ไว้สำหรับ PROOF งานโดยเฉพาะ

Prepress

ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนพิมพ์หรือ ก่อนทำการผลิต บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการเตรียมการก่อนพิมพ์ ตั้งแต่การประชุมการวางแผน การเลือกใช้ Material Artwork, Block, Mix Color เพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

 

Packaging Design

บริษัท มีนักออกแบบ Packaging เพื่อสร้างสรรค์ในงานอย่างมืออาชีพ ที่จบทางด้านออกแบบโดยตรง

CERTIFICATE

Certificate

  •  

บริษัทให้บริการลูกค้าโดยเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ โดยทีมงานที่จบด้านการออกแบบโดยตรง บริษัทเริ่มต้นจากทีม ดีไซน์ ,กราฟฟิค ,การผลิตเพลทแม่พิมพ์โดย CTP , การขึ้นตัวอย่างงานด้วยระบบ CMS (Color Management System) , วางแผนการผลิตด้วยระบบ ERP ด้วยโปรแกรม MicroSoft Navision (NAV) ,ผลิตงานโดยเครื่องจักรที่ทันสมัยและครบวงจรและ บุคลากรที่ได้รับการอบรบที่มีคุณภาพ , ระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ เคร่งคัด (Zero Percent Defect) และการจัดส่งสินค้า Logistic ที่ทันสมัย.