The Best Quality Packaging

บริษัทเชี่ยวชาญในการ ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยพนักงานบริษัทยึดถือค่านิยม The Best Quality Packaging

Flexo

บริษัทมีเครื่องพิมพ์ระบบ Narrow Web Flexo ที่พิมพ์ด้วยระบบ UV ให้คุณภาพสีที่ สม่ำเสมอ ซึ่งสามารถพิมพ์ได้ทั้งสติกเกอร์กระดาษและพลาสติกทุกประเภท

Offset Print

บริษัทมีเครื่องพิมพ์ offset ที่ทันสมัยตั้งแต่ 1 จนถึง 7 สีและสามารถพิมพ์กระดาษได้ทุกประเภทตั้งแต่ 60 แกรมไปจนถึง 500 แกรม

Color management System

การปรุ๊ฟบนแท่นเครื่องพิมพ์จริง โดยยึดสีจาก DIGITAL PRINT เป็นหลักซึ่ง มีความใกล้เคียง 90%  บริษัทมีเครื่องพิมพ์ 754 ไว้สำหรับ PROOF งานโดยเฉพาะ

Prepress

ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนพิมพ์หรือ ก่อนทำการผลิต บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการเตรียมการก่อนพิมพ์ ตั้งแต่การประชุมการวางแผน การเลือกใช้ Material Artwork, Block, Mix Color เพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

 

Packaging Design

บริษัท มีนักออกแบบ Packaging เพื่อสร้างสรรค์ในงานอย่างมืออาชีพ ที่จบทางด้านออกแบบโดยตรง

บริษัทให้บริการลูกค้าโดยเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ โดยทีมงานที่จบด้านการออกแบบโดยตรง บริษัทเริ่มต้นจากทีม ดีไซน์ ,กราฟฟิค ,การผลิตเพลทแม่พิมพ์โดย CTP , การขึ้นตัวอย่างงานด้วยระบบ CMS (Color Management System) , วางแผนการผลิตด้วยระบบ ERP ด้วยโปรแกรม MicroSoft Navision (NAV) ,ผลิตงานโดยเครื่องจักรที่ทันสมัยและครบวงจรและ บุคลากรที่ได้รับการอบรบที่มีคุณภาพ , ระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ เคร่งคัด (Zero Percent Defect) และการจัดส่งสินค้า Logistic ที่ทันสมัย.