FLEXO

‪‎Narrow‬ Web Flexography

การพิมพ์แบบ ‪‎Flexography‬ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ‪‎Flexo‬ เป็นระบบที่ต้องใช้เพลทในการพิมพ์หมึกลงสู่ฉลาก ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการพิมพ์หลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียม artwork การทำเพลท และการติดตั้งเพลทบนแท่นพิมพ์ ด้วยเหตุนี้ Flexography จึงเหมาะสำหรับการพิมพ์ฉลากในจำนวนที่มาก และเหมาะกับผลิตภัณฑ์หลากหลายแบบ ที่ต้องการเทคนิคการพิมพ์สูง เช่น ฟอยล์, Hologram, Multilayer Label (ฉลากหลายชั้น) หรือฉลากพิมพ์ด้านกาว

   
     
     

ข้อดีของ Flexography
เหมาะกับการพิมพ์ฉลากปริมาณมาก เนื่องจากการพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการทำเพลท และการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการพิมพ์ในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ ดังนั้นยิ่งพิมพ์ในจำนวนที่มากก็จะทำให้ต้นทุนการพิมพ์มีราคาถูกลง
‪‎ความเร็วในการพิมพ์‬  โดยปกติแล้วการตั้งค่าการพิมพ์นั้น จะใช้เวลาและวัตถุดิบค่อนข้างมาก บางครั้งอาจใช้เวลานานหลายชั่วโมง หากแต่ระบบการพิมพ์แบบ Flexography จะสามารถพิมพ์ฉลากได้เร็วกว่าระบบอื่นๆ หลังจากตั้งค่า ‪‎การพิมพ์‬ เรียบร้อยแล้ว‪‎พิมพ์ได้มากกว่า‬ 4 สี นอกจากสีพื้นฐาน 4 สี คือ ‪‎CMYK‬ แล้ว ยังสามารถเพิ่มสีพิเศษได้ตามความต้องการ เช่น สีเฉดต่างๆ ตามแพนโทน (Pantone) หรือสีเมทาลิค เป็นต้น พิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลาย ‪‎Flexograpy‬ สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุสติกเกอร์แบบต่างๆ ได้หลากหลายตามความต้องการ ทั้งแบบกระดาษ พลาสติก ฟิล์มไวนิล ‪‎แผ่นฟอยล์‬ ‪‎กระดาษเมทัลไลซ์‬    และฟิล์มเมทัลไลซ์ ฯลฯ เหมาะกับฉลากที่มีความซับซ้อน สามารถพิมพ์ฉลากที่ต้องการความซับซ้อนได้มากกว่าฉลากทั่วไป เช่น การพิมพ์ ‪‎Booklet‬ Label, ‪‎Multilayer‬ Label, Hologram, ‪‎ฟอยล์‬ หรือฉลากที่มีการพิมพ์ซิลค์สกรีนผสม เป็นต้น