SERVICES

บริษัทให้บริการลูกค้าโดยเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ โดยทีมงานที่จบด้านการออกแบบโดยตรง บริษัทเริ่มต้นจากทีม ดีไซน์ ,กราฟฟิค ,การผลิตเพลทแม่พิมพ์โดย CTP , การขึ้นตัวอย่างงานด้วยระบบ CMS (Color Management System) , วางแผนการผลิตด้วยระบบ ERP ด้วยโปรแกรม MicroSoft Navision (NAV) ,ผลิตงานโดยเครื่องจักรที่ทันสมัยและครบวงจรในมาตรฐานโรงพิมพ์และ บุคลากรที่ได้รับการอบรมที่มีคุณภาพ , ระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ เคร่งครัด (Zero Percent Defect) และการจัดส่งสินค้า Logistic ที่ทันสมัย.